Kalker Nedir?

Bileşiminde yüzde 90‘a kadar kalsiyum karbonat bulunan kayaçlara kalker ve kayaçların çok saf hâline kireç taşı denir. Genel olarak kimyasal bileşimleri CaCO3 (en az yüzde 70 TS EN 197-1) olan minerallerden oluşurlar. Bu mineraller kristaller halinde kırılgan yapılıdırlar. Bu tip kalkerler genellikle kalsiyum bikarbonatlı suların uygun sıcaklık ve basınç koşulları altında karbon dioksitini kaybederek çökelmesi sonucu oluşurlar.

Dolomit Nasıl Oluşur?

Kalker doğada kalsit ve aragonit kristallerinden oluşmuş bir kayaç olarak bulunduğu gibi, çift karbonat CaMg(CO3)2 şeklinde de bulunur. Çift karbonat olduğu zaman kristal şekli değişir ve dolomit adını alır. Kalsiyum karbonatın yanı sıra, değişik oranlarda magnezyum karbonat, kil mineralleri, demir silikat-oksit ve sülfürleri ve silis gibi bileşikleri içerirler.

TS EN 197-1’e göre çimentonda kullanılacak kalkerde kalsiyum karbonat miktarı yüzde 75 olmalı. Kil miktarı 1.2gr/100gr‘ı geçmemeli ve toplam organik kalker miktarına göre yüzde 0.2’ye kadar L, yüzde 0.5’e kadar LL olarak adlandırılırlar.