İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Yiğitler Madencilik olarak bunun bilincindeyiz.

Yiğitler Madencilik olarak tüm çalışmalarımızı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından birisi olduğunun bilincinde olarak gerçekleştirmekteyiz.

Şirket olarak İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını yasal bir yükümlülük olmasından öte, insani bir zorunluluk olduğuna inanıyor, bu uygulamaları çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz.

Temel prensiplerimiz arasında, günümüz bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin yarattığı olanakları, İş Güvenliğinin sağlanmasına yönelik etkinlikler ve uygulamalarda kullanarak; önemli boyutlara ulaşan iş kazalarının yoğunluğunu azaltmak, güvenli çalışma koşulları sağlamak ve böylece çalışanların evlerine sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlamak yer almaktadır. Böylece işgücü veriminde ve toplam verimindeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olacağımızın bilincindeyiz.

İş güvenliği çalışmalarımız deneyimli İş Güvenliği Uzman ve Mühendislerimiz tarafından iş kazalarının oluşmasına neden olan tehlikeli durumların saptanması, saptanan tehlikelerin çözümlenmesi, saptanan ve çözümlemesi yapılan tehlikelere karşı İş Güvenliği önlemlerinin geliştirilmesi ve geliştirilen bu önlemlerin etkin bir şekilde uygulanması esasına dayanır.

İş kazası ve ‘ramak kala’ istatistikleri değerlendirilerek, iş kazalarına neden olan tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlar saptanarak, kaza nedenleri ve kaza oluş biçimleri ile en doğru ve geçerli bilgiler elde edilir ve kayıtlara geçirilerek başka veya benzeri kazalardan korunma sağlanabilmektedir.,

Tehlikeli durumları gidermek, tehlikeli davranışları düzeltmek ve oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla yapılan işin niteliğine ve kullanılan ekip-ekipmanın işlevine uygun olarak koruyucu çeşitleri saptanarak en etkin olanı seçilmektedir.

Ayrıca çalışanların bir plan dâhilinde gerek mesleki eğitimlerine, gerek iş kanunu kapsamındaki eğitimlerine, gerekse de ilk yardım, tahlisiye ve benzer özel eğitimlerine son derece önem verilmektedir. Her çalışan işe başlamadan önce bir uyum eğitimine tabi tutularak, işyerine ve çalışma koşullarına uyum sağlaması sağlanmaktadır. Minimum haftada bir düzenlenen İş Emniyeti Toplantıları (Toolbox Talks) ve düzenli olarak yapılan Acil Durum Tatbikatları ile de çalışanların her zaman İş Güvenliği kültürünün içinde kalması sağlanmaktadır.

İşyeri düzeni, zemin durumu, makine koruyucuları, kişisel korunma araçları, iş makineleri ile işyerlerindeki aydınlatma, havalandırma, ısı, ekipmanların yerleşimi, nem ve gürültü düzeyi yapılan işin niteliğine, sağlık ve güvenliği sağlamaya uygun hale getirilmektedir.

İş güvenliği önlemlerinin alınmasından sonra da zamanla yeni süreç ile birlikte yeni tehlikeli durumlar oluşabilmektedir. Bu nedenle çalışmalarımızın her aşamasında kontrol ve denetim aksamadan sürmektedir. Kontrol ve denetim çalışmaları için işyerinde bir sistem oluşturulmuş, bu sistemin içerinde alt ve orta kademe yöneticileri de dâhil olmak üzere farklı meslek gruplarından seçilen kişilerin de yer alması sağlanmıştır.

Şantiyelerimizde ayrıca, her meslekte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, sağlıklarına gelebilecek zararları önlemek, çalışanı fizyolojik ve psikolojik yeteneklerine uygun işlere yerleştirmek ve böylece işi insana ve insanı işe uyumlu hale getirmeyi amaçlayan İşyeri Hekimlerimiz mevcuttur. Çalışanlarımızın işe giriş ve periyodik muayeneleri aksatılmadan yaptırılmakta ve kişisel dosyalarında kayıt altına alınmaktadır.